Postanite Sponzor

Za?to da postanem sponzor?

Do?lo je vreme kada za?ti?ene komunikacije moraju biti regularna postavka na internetu. Let’s Encrypt ?e se postarati da se to i dogodi. Na?i sertifikati koriste se za enkripciju na desetini miliona web lokacija, ?to je doprinelo da se stopa rasta upotrebe HTTPS na internetu udvostru?i od trenutka od kada smo krenuli u misiju u ?etvtom kvartalu 2015-te godine.

Ovo je velika stvar i mi ?elimo da sa nama budete deo toga. Pomozite nam da skrojimo put ka sigurnoj budu?nosti na internetu.

Korporativna sponzorstva

Platinum $350,000/godi?nje (USD)
$300,000/godi?nje (USD) sa ugovornom obavezom od 3.godine
Gold $150,000/godi?nje (USD)
Gold Basic $85,000/godi?nje (USD)
Silver $50,000/godi?nje (USD) 1000+ zaposlenih
$25,000/godi?nje (USD) 100-999 zaposlenih
$10,000/godi?nje (USD) 1-99 zaposlenih

Ukoliko ?elite da postanete korporativni sponzor, molimo Vas javite nam se na sponsor@www.syntaxclothes.com.

Ukoliko sponzorstvo trenutno nije opcija, molimo Vas da razmotrite opciju doniranja bilo koje sume u skladu sa Va?im mogu?nostima.

Na?a organizacija

Let’s Encrypt-om upravlja ne profitna grupa Internet Security Research Group (ISRG). Misija ISRG-a je da smanji finansijske, tehnolo?ke, i edukacione barijere oko za?tite komunikacije putem interneta.

ISRG je javna korporacija registrovana u Kaliforniji (USA), i priznata od strane IRS kao organizacija izuzeta od pla?anja poreza. (Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code)

小草在线影院观看在线播放-电影大全 - 高清在线观看 - 海量高清视频免费在线观看