Kontakt

Ne pru?amo podr?ku putem elektronske po?te. Ukoliko ?elite da postavite pitanje molimo Vas da koristite na? forum. Elektronske adrese ispod slu?e samo za specifi?ne teme opisane ispod.

Odnosi sa javno??u

Email: press@www.syntaxclothes.com

Sponzorstvo

Email: sponsor@www.syntaxclothes.com

Bilten

Za informaciju oko raznoraznih tehni?kih biltena, molimo vas da posetite Priklju?ite se.

Da bi ste se prijavili na na? bilten, kliknite ovde.

Bezbednost

Molimo Vas da ne ?aljete upite na ovu e-adresu, osim u slu?ajevima ako imate nedoumica oko bezbednostnih problema vezanih za Let’s Encrypt.

Email: security@www.syntaxclothes.com

Za?ti?ena komunikacija

Da bi ste bezbedno komunicirali sa na?im timom za bezbednost, molimo Vas da koristite na? GPG klju?. Sastoji se od nekoliko potklju?eva potpisanih mre?nim glavnim klju?em. Bilo koja nedavna verzija GnuPG-a podr?ava ovu vrstu hibridnog klju?a. Trenutna struktura klju?a je:

pub  rsa4096 2015-11-24 [CE] [expires: 2023-09-18]
   0148 3B31 D8F9 DBA2 5D41 4DAA 718E 9F6D 10EC 230B
uid      [ultimate] ISRG Security Team (www.syntaxclothes.com) <security@www.syntaxclothes.com>
sub  rsa4096 2015-11-24 [E] [expires: 2021-09-21]
sub  rsa4096 2015-11-24 [A] [expires: 2021-09-21]
sub  rsa4096 2015-11-24 [S] [expires: 2021-09-21]

Mo?ete preuzeti GPG Public Key ovde, ili da koristite Va? omiljeni server.

“Fingerprint” od klju?a mora da se podudara sa 0148 3B31 D8F9 DBA2 5D41 4DAA 718E 9F6D 10EC 230B.

小草在线影院观看在线播放-电影大全 - 高清在线观看 - 海量高清视频免费在线观看