Bli en sponsor

Varf?r bli en sponsor?

Det ?r dags f?r krypterad kommunikation att bli standard p? webben och Let’s Encrypt kommer f? det att h?nda. V?ra certifikat anv?nds f?r att kryptera tiotals miljoner webbplatser vilket har f?tt tillv?xttakten f?r HTTPS p? webben att fyrdubblas sedan lanseringen fj?rde kvartalet 2015.

Detta ?r stort, och vi vill att du blir en del av detta. Hj?lp oss visa v?gen till en s?ker framtid f?r webben.

F?retagssponsring

Platina 350 000 USD/?r
300 000 USD/?r med tre ?rs f?rbindelse
Guld 150 000 USD/?r
Guld basic 85 000 USD/?r
Silver 50 000 USD/?r 1000+ anst?llda
25 000 USD/?r 100-999 anst?llda
10 000 USD/?r 1-99 anst?llda

Om du vill bli en f?retagssponsor v?nligen skicka e-post till sponsor@www.syntaxclothes.com.

Om sponsring inte ?r ett alternativ f?r din organisation s? ?verv?g g?rna att donera valfritt belopp.

V?r organisation

Let’s Encrypt drivs av en icke-vinstdrivande organisation som heter Internet Security Research Group (ISRG). ISRGs uppdrag ?r att minska finansiella, teknologiska och utbildningsbarri?rer f?r s?ker kommunikation ?ver internet.

ISRG ?r ett kaliforniskt allm?nnyttigt bolag och ?r undantaget skatt av den amerikanska skattemyndigheten IRS enligt sektion 501(c)(3) av den amerikanska skattelagstiftningen Internal Revenue Code.

小草在线影院观看在线播放-电影大全 - 高清在线观看 - 海量高清视频免费在线观看